Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι 

 • ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ :  ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
 • Α'  ΤΑ ΞΗ : ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ 
 • Β ' ΤΑΞΗ  : ΑΚΡΙΒΗ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
 • Γ ' ΤΑΞΗ  : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ 
 • Δ ' ΤΑΞΗ  : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΒΕΡΡΟΙΟΥ 
 • ΣΤ ' ΤΑΞΗ : ΛΑΜΠΡΙΝΗ  ΝΤΟΚΑ 
 • ΟΛΟΗΜΕΡΟ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ  ΜΠΟΜΗ 
 • ΦΥΣΙΚΗς ΑΓΩΓΗς :  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΣΑΡΑΜΠΑΛΟΣ 
 • ΜΟΥΣΙΚΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ 
 • ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ : ΛΑΜΠΡΙΝΗ  ΝΤΟΥΡΝΤΟΥΦΗ , ΜΑΡΙΑ ΤΕΡΖΗ 

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ   Γ Ο Ν Ε Ω Ν  &  Κ Η Δ Ε Μ Ο Ν Ω Ν 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 • ΠΡΟΕΔΡΟς : Ξυπολίτου Μαρία 
 • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟς : Χριστοπούλου Σοφία 
 • ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑς : Κοτσή Κωνσταντίνα 
 •  ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑς :Ρήγα Λαμπρινή 
 • ΤΑΜΙΑς : Παγούρα - Φραντζή Ειρήνη 
 • ΜΕΛΟς 1: Καμενέβα Λίλια 
 • ΜΕΛΟς 2 : Κωστοπούλου Ανδριάνα