Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι

 
  • ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ :  ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
  • Α'  ΤΑ ΞΗ : ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ 
  • Β ' ΤΑΞΗ  : ΑΚΡΙΒΗ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
  • Γ ' ΤΑΞΗ  : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ 
  • Δ ' ΤΑΞΗ  : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΒΕΡΡΟΙΟΥ 
  • ΣΤ ' ΤΑΞΗ : ΛΑΜΠΡΙΝΗ  ΝΤΟΚΑ 
  • ΟΛΟΗΜΕΡΟ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ  ΜΠΟΜΗ 
  • ΦΥΣΙΚΗς ΑΓΩΓΗς :  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΣΑΡΑΜΠΑΛΟΣ 
  • ΜΟΥΣΙΚΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ 
  • ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ : ΛΑΜΠΡΙΝΗ  ΝΤΟΥΡΝΤΟΥΦΗ , ΜΑΡΙΑ ΤΕΡΖΗ